Privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Doula-KraamzorgIneke.nl, te  bereiken via admin@Doula-KraamzorgIneke.nl, is de verantwoordelijke voor de  gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04 april 2015

 

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om  inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor het e-mailadres hierboven.

 

Reacties
Indien je een reactie plaatst op een artikel op Doula-KraamzorgIneke.nl, slaan wij de reactie samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing. Naam en tijdstip van plaatsing worden samen met de reactie gepubliceerd op Doula-KraamzorgIneke.nl. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht en in een aparte RSS feed. Ook publiceren we een overzicht van actieve reageerders en hun reacties.

 

Blogberichten en de bijbehorende reacties zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je reactie opslaan of tonen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk.

 

E-mail contact
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Nieuwsbrief en whitepapers
We bieden mogelijk een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wel kunnen wij derden in algemene zin informeren over de samenstelling van het abonneebestand. Wij zullen daarbij geen informatie afgeven die te herleiden is tot specifieke abonnees.

 

Wij sturen je graag onze e-books en whitepapers. Daarvoor moet je je naam en emailadres opgeven. Deze gegevens gebruiken wij om je de betreffende informatie te sturen. Ook wordt je e-mailadres aan de nieuwsbrief toegevoegd. Wij mogen je emailadres tevens gebruiken om je verwante informatie en reclameboodschappen te sturen. Wil je dat niet, dan kun je een verzoek om verwijdering sturen.

 

Afgifte aan derden
Je e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

 

Advertenties
Onze website bevat advertenties waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De  aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers van de aanbieders.

 

De aanbieders gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.