Verschil in borstvoeding bij dochter en zoon

In een recent onderzoek is ontdekt dat de samenstelling van borstvoeding anders is bij dochters dan bij zoons. Als je een zoon hebt, dan is de borstvoeding rijker aan vetten zodat ze meer energie hebben. Bij een dochter is de hoeveelheid voeding groter.

 

Het onderzoek naar borstvoeding bij dochter en zoon

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Michigan State University. Zij hebben van 72 Keniaanse vrouwen de moedermelk onderzocht. Hieruit bleek dat de moedermelk bij zonen 2,8% vet bevat en bij dochters 1,7%.

 

De oorzaak van verschil borstvoeding bij dochter en zoon

De oorzaak van dit verschil ligt volgens evolutiebiologe Katie Hinde in de evolutie. Hoewel de oorzaak bij mensen niet bekend is blijken resusaapjes dezelfde verschillen te hebben.

 

Bij resusaapjes is ook bekend dat ze meer moedermelk produceren als ze een dochter hebben. Ook hebben de aapjes meer calcium in het melk zitten bij dochters. De reden hiervoor is dat ze daarmee sneller geslachtsrijp zijn en zich dus sneller voortplanten.

 

Bij zoons is die behoefte minder groot. Voor hun is het succes op voortplanting vooral afhankelijk van het aantal vrouwtjes dat ze kunnen veroveren. Zij spelen daarom veel meer en hebben zo meer energierijke voeding nodig.

 

Ook koeien hebben dit verschil in melkproductie bij zoons en dochters.

 

Bron: http://powervrouwen.blog.nl/wetenschapsters/2014/02/17/evolutiebiologe-toont-verschil-borstvoeding-tussen-zoons-en-dochters-aan